Корнелисън: Шри Ауробиндо и бъдещето на психологията

Матиус Корнелисън е лекар, живеещ и работещ в ашрама на Шри Ауробиндо. През 2001 година организира в Пондичери международна конференция по Интегрална Психология. Впоследствие получава редица покани от индийски университети да прочете поредица от лекции по философията на Шри Ауробиндо. В тази статия са споменати негови мисли за съвременното състояние на психологията и за предстоящите радикални преобразувания в науката и обществото като цяло.

Психологията, преподавана в индийските университети, е предимно западна психология. От време на време се посвещава някоя и друга лекция или се провежда допълнителен курс по индийска психология, но същевременно се смята, че тя принадлежи на миналото и няма отношение към проблемите на днешното време.

Въпреки това, неотдавна ме помолиха да проведа двудневен семинар за Шри Ауробиндо във факултета по психология на Делхийския университет. Семинар, посветен изключително и само на индийската психология, там се провеждаше за първи път. Поканих Сумитра Базу от Калкута и Алок Панде от Бангалор да се присъединят към мен. Заедно разказвахме за идеите на Шри Ауробиндо, касаещи непосредствено психологията: плановете и частите на човешкото същество, еволюцията на съзнанието и факта, че ръстът на човека, неговите мотивации са отражение на по-широки движения на природата.

В началото към семинара имаше както интерес, така и недоверие: мнозина факултетски учени се опасяваха, че ще се опитаме да прокараме тясна, сектантска гледна точка. Но към края на първото занимание скептицизмът се разсея и в рамките на целия семинар атмосферата беше великолепна. Няколко участника ни съобщиха, че по време на този семинар те за първи път са осъзнали, че индийската психология, в интерпретацията, дадена от Шри Ауробиндо, може да предостави система за цялата съвременна психология, може да свърже нейните разединени части и да ги обогати с нов смисъл.

Академичните психолози се опасяват да излязат извън пределите на своята тясна методология. Практикуващите психолози притежават далеч по-голяма гъвкавост – те си имат работа с реални хора. Мнозина психолози, работещи в организации, се придържат към гледни точки, алтернативни на съвременната научна парадигма. Любопитно е до каква степен психолозите (и не само психолозите!) успяват да съчетават в себе си два съвършенно различни мирогледа. В личния си живот могат да следват определени религиозни или духовни практики, но в професионалната си дейност се стремят да бъдат максимално обективни материалистични.

Това се случва не само в Индия. Подобна е ситуацията и в САЩ. Много психолози практикуват тази или онази форма на духовна дисциплина, но даже онези от тях, които са въвлечени в работа със съзнанието, следват в работата си изцяло материалистичен подход – например опитват се да сведат тези или онези състояния на съзнанието до специфичната работа на определени участъци от мозъка. Страхът от субективност е огромен, всичко трябва да бъде привързано към обективни данни. Освен това, “теориите за всичко” предизвикват у учените голямо подозрение. За повечето от тях начинът да постигнеш успех в своята професия е да работиш в рамките на тясна схема. И, фактически, онзи, който се опита да тръгне против системата, рискува да бъде подложен на жестока критика.

С други думи, много психолози страдат от един вид шизофрения, прилагайки в професионалния си и в личния си живот два различни мирогледа. Ясно е, че тази ситуация е отражение на шизофренично общество. Ето защо така ме зарадва реакцията на участниците в делхийския семинар, говорили за това, че идеите на Шри Ауробиндо предоставят стабилна конструкция, систематична и в същото време всеобхватна, способна да обедини тези два мирогледа. Шри Ауробиндо никъде не противоречи на казаното от физиката, но той прави съвършено ясен следния факт: съществуват множество измерения на реалността, докато подходът, приет от физиката, може успешно да се приложи само към един сегмент от нея.

Проблемът е в това, че четенето на Шри Ауробиндо изисква от мнозина голямо усилие. Следователно може би е оправдано съществуването на посредници, на онези, които са способни да приведат някаква част от неговата визия във форма, по-лека за възприемане. В действителност всеки, който говори или пише за Шри Ауробиндо или Майката, е посредник. Очевидна е опасността от изкривяване. Именно затова години наред смятах, че това не бива да се прави, тъй като веднага щом сравниш написаното или казаното от теб с написаното от тях, се чувстваш идиотски. Опитвам се да бъда максимално точен и да не се занимавам с опростяване, но и сега съм уверен, че говорейки за Шри Ауробиндо, често давам невярна представа за него …

Но, в края на краищата, дали е толкова важно, че академичните и практикуващите психолози нямат и представа от Шри Ауробиндо? Та неговата сила работи, без значение дали те съзнават това или не. В този смисъл това, което правя със своите семинари, само по себе си не изменя ситуацията. То е по-скоро израз, форма, в която се реализират изменения, предизвикани от тази сила.

Напълно съм уверен в това, че в крайна сметка науката ще признае ролята на съзнанието. Но това ще стане възможно само тогава, когато достатъчно на брой хора установят истинен и устойчив контакт със своята душа. Необходимо е съзнанието само по себе си да се възприема като сила, като нещо “по-голямо”, вместо просто да изглежда като епифеномен на нашата външна природа. Щом като това се случи, ще стане съвсем ясна пълната неадекватност на съществуващите научни теории. В действителност, изменения ще претърпи не само науката. Когато бъде признато, че владеещите по-висше съзнание в действителност са по-знаещи и по-ефективни членове на обществото, силно ще се измени цялата обществена йерархия.

Фрагменти от интервю, взето от Алан и Абха

“Auroville Today”, август 2002

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: