„Майката“

„Майката“ от Шри Ауробиндо, с коментарите на Майката

"Майката" от Шри АуробиндоАвторът на тази книга, Шри Ауробиндо (1872–1950) е индийски изследовател на духовните пространства, първопроходец в плановете на съзнанието, а пътят за ускорена еволюция на съзнанието (а тя става ускорена, когато избираме да участваме в нея осъзнато), прокаран от него, е известен като Интегрална йога.  Шри Ауробиндо разпознава в своя духовен съратник Мира Алфаса (1878–1973) въплъщение на динамичния експресивен аспект на еволюционната, съзидателна сила, наричана в Индия традиционно „Майката“; именно така се обръщали към нея.

„Майката” е малка творба, третираща природата на усилието, което следовникът на Духа трябва да полага, както и действието на Божествените сили в света и техния труд за извисяването и трансформирането на човешкия живот. Това са вдъхновени химни с интензитет на мисълта, посветени на вярната нагласа, личното усилие и условията за спускането на Божествената благодат, на отношението към парите и труда, на Божествената Майка и нейните аспекти, действащи в света. Заедно с устните коментари на Майката, които със своята простота и прямота носят духовна сила и просвета, тази книга може да послужи като практическа психология на вътрешното себеоткривателство.

Превод: Татяна Ташева

Издателство „Изток-Запад“, ноември 2012 – PDF с началните 30 страници, книгата е с отстъпка от издателя.

Може да се поръча и от онлайн-книжарница https://www.book.store.bg/

Предговор от Дейвид Фроли (автор на „Йога и аюрведа“) към книга с извадки и коментари към „Майката“ на Шри Ауробиндо:

„Днес отново много хора изпитват тяга към благодатта, благословията и напътствието на Божествената Майка или космическия женски аспект на Всевишното съзнание. Те започват да разпознават нейното присъствие зад различните женски форми, принципи и персоналности, боготворени в различните религии и духовни традиции по света, както и зад мощта на Майката Природа.

Шри Ауробиндо е един от най-почитаните Йогини на съвременна Индия и проводник за енергията на Божествената Майка и нейния велик еволюционен труд за преобразяване на света. Неговата класическа книга “Майката” разяснява най-главните енергии и проявления на Всевишната Майка, както на космическо, тъй и на свръхкосмическо нива, тъй че ние да съумеем да получим достъп до тях в дълбините на собственото си съзнание. Книгата описва по забележителен начин как чрез своя вътрешен опит възвишеният йогин преживява нейното знание и нейната благодат. Тя също пояснява как да установим връзка с тази всевишна Шакти и да я привнесем в своето ежедневие за наше индивидуално извисяване. …

Книгата “Майката” на Шри Ауробиндо може да ни помогне да се свържем с Божествената Майка и да се отворим за нейния поток от мъдрост и състрадание. Тя може да послужи като безценен пътеводител за привнасяне на нейното присъствие в собствените ни умове и сърца – и в света като цяло. Движещата сила (Шакти) на Всевишната Майка е тази, която е в състояние да спаси и приповдигне човечеството в тези времена на нарастваща глобална криза.

Последната глава от книгата, т.нар. Матри Упанишад, е забележителна по своята красота и всеобхватна дълбочина, описвайки подробно главните движещи сили и персоналности на Всевишната Шакти. Ганапати Муни, един от най-известните следовници на Бхагаван Рамана Махарши, бил тъй трогнат от нея, че я препредал в поетична форма на Санскрит.“

Дейвид Фроли (Вамадева Шастри)

Директор на Американския институт за ведически изследвания (www.vedanet.com)

Източник: Предговор към книгата “Readings in “The Mother” by Sri Aurobindo”, 2012

lotus

 От книгата на Дейвид Фроли, „Сома в Йога и Аюрведа“:
„В интегралната йога на Шри Ауробиндо, един от най-великите духовни учители и мечтатели на модерна Индия, човек може да намери ясно и специфично учение, предназначено да развие физическо безсмъртие. То е разгледано дълбоко и подробно в многобройните му обширни трудове. В интегралната йога обаче физическото безсмъртие не е основна грижа, а само връхна точка, до която се стига след всестранно йогистко развитие на дълбинно вътрешно себеотдаване и осъзнаване. Нещо повече, Ауробиндо разглежда обезсмъртяването на физическото тяло не като лично постижение за удовлетворяване на земните ни желания, а като част от дългосрочен еволюционен процес за създаване на по-висш тип човешко същество или направо на по-съвършен вид. Ауробиндо търси не физическо безсмъртие, а осъзната душа, преобразяваща ума и емоционалната природа. Той разбира, че в сегашния си вид човекът с неговите различни отрицателни кармични и генетични влияния се нуждае от значителна промяна, преди да стане достоен за дълго съществуване или да може естествено да поддържа по-високо съзнание.

Ауробиндо има дългосрочна, може би за хилядолетия напред, програма за създаването на ново духовно същество на земята. Той няма за цел да направи така, че ние, съвременните хора, да живеем по-дълго или да избягваме физическата смърт в сегашното си недоразвито състояние на съзнание и разум. Той търси еволюция на вида, която можем да подпомогнем, но едва ли ще постигнем лично. Неговите ученици се стремят да развият ново човечество, а не да удължат собственото си физическо съществуване. Нещо повече, интегралната йога на Ауробиндо се стреми към тази трансформация чрез ново идване на Божествената благодат, или Шакти, силата на Божествената майка, а не чрез външните методи на диета, билки или йога техники и още по-малко чрез открития в областта на науката и постижения в генетиката. Учението се основава на събуждането за и себепредаването на тази благодат свише, която пък има свои специфични сили и процеси. Ауробиндо ни свързва с тази по-висша еволюционна Шакти, могъщата божествена сила, която вече съществува в духовната атмосфера на планетата.“

Цитати от книгата:

“Има две сили, и само те могат да постигнат, в своето съедине­ние, грандиозното и трудно нещо, което е целта на нашето усърдие – устойчив и непоклатим стремеж, що зове отдолу, и върховна благодат отгоре, която отговаря.”

“Ако желаете тази трансформация, поставете се в ръцете на Майката и нейните могъщества без възражение и съпротива и я оставете да върши безпрепятствено работата си във вас. Три неща ви трябват: съзнание, пластичност, безрезервна себеотдаденост. Понеже трябва да сте съзнателни в своите ум и душа и сърце и живот и в самите клетки на своето тяло, да долавяте Майката и нейните могъщества и тяхното функциониране; понеже, макар тя да може да върши работата си във вас дори при цялата ви непрогледност и в безсъзнателните ваши части и движения, никак не е същото, когато вие сте в пробудена и живителна взаимност с нея. Цялата ви природа трябва да е пластична за нейното докосване – неоспорваща, както самодостатъчният ум невежа пита и се усъмнява и разисква и е врагът на своята просвета и промяна; ненастояваща на собствените си движения, както виталът в човека настоява и упорно противопоставя неуправляемите си желания и недоброжелателство на всякакво божествено влияние; непрепятстваща и окопала се в недееспособност, инерция и тамас, както човешкото физическо съзнание препятства и, държейки се за приятното в дребнавост и неосветеност, надава вик срещу всеки допир, който обезпокоява бездушната му рутина или притъпената му леност или вцепенена дрямка. Безрезервната отдаденост на вътрешното и външното ви същество ще внесе тази пластичност във всички части на вашата природа; съзнанието ще се пробуди навсякъде във вас посредством непрекъсната отвореност за мъдростта и светлината, силата, хармонията и красотата, съвършенството, които се изливат свише. Даже тялото ще се пробуди и ще съедини най-сетне своето съзнание, повече не под прага на сетивност, със супраменталната свръхсъзнателна сила, ще усеща всички нейни движещи сили да проникват отгоре и отдолу и от всичките страни и ще тръпне от всевишната обич и ананда.”

“Супраменталната промяна е нещо повелено и неминуемо в еволюцията на земното съзнание; понеже въздигането му не е приключило и умът не е последният му връх. Но за да може да настъпи промяната, да приеме форма и да устои, е нужен зов отдолу с волята да разпознае, а не да отрече светлината, когато тя се появява, и също тъй е нужно одобрението свише на Всевишния. Силата, която посредничи между одобрението и зова, е присъствието и мощта на Божествената Майка. Майчината мощ, а не какво да е старание и тапася на човека, може само да отстрани капака и да разкъса покривалото и да придаде форма на вместилището и да привнесе в този свят на тъмнина и лъжа и смърт и теглила Истина и светлина и живот божествен и ананда на безсмъртността.”

Пояснение от английския издател

В тази книга са включени „Майката“ от Шри Ауробиндо и устните коментари на Майката върху откъси от тази книга. Публикувана за първи път през 1928 г., „Майката“ е една от най-четените творби на Шри Ауробиндо. Комента­рите на Майката върху нея са направени през 50-те години на миналия век по време на нейните редовни вечерни уроци по френски на спортната площадка на Ашрама.

Съществуват две серии от коментари, първата от 1951 г. и втората от 1954 г. Тези коментари не формират систематично обясне­ние на делото на Шри Ауробиндо, а по-скоро пред­ставляват пояснения на определени откъ­си, фрази и думи. Обикновено Майката започ­вала урока с прочитането на откъс от книгата, след което давала обяснения върху него или отговаряла на въпросите на събралите се около нея. На уроците присъствали членове на Ашрама и ученици от училището към Ашрама.

Част І от тази книга съдържа текста на „Майката“, Част ІІ коментарите на Майката от 1951 г., и Част ІІІ – нейните коментари от 1954. Допълнителна информация е предоставена в Забележки върху текста в края на книгата.

Съдържание

Пояснение от английския издател   11
Част І
„Майката“ от Шри Ауробиндо
1. / 17
Има две сили, и само те могат да постигнат, в своето съединение,
грандиозното и трудно нещо, което е целта на нашето начинание
2. / 21
Божественото чрез своята шакти стои зад всяко действие във всичко,
сторено във вселената
3. / 24
За да напредвате в живота с броня против страх, беда и злополука,
само две неща са нужни
4. / 26
Парите са видимият белег на универсална сила
5. / 29
Ако искате да бъдете верен изпълнител на божествените дела
6. / 32
Четирите могъщества на Майката са четири от нейните изявени пер-
соналности, съставни части и въплъщения на нейната божественост
Част ІІ
Коментари на Майката от 1951 год.
Коментари върху Глава 1……………51
Трансформация безвъзвратна и трансформация частична
Божествена мощ и Божествена шакти
„Доволно, крепко и отзивчиво послушание“
Действието на отхвърляне
Обиколете вътрешното си пространство с фенер
Какво поглъща вашето преживяване
Трябва да станете това, което правите
Човек трябва да се разширява, да отваря вратите
Коментари върху Глава 2…………………….60
Докато вярвате в личното усилие, трябва да полагате усилие
Физически тамас и мързел
Няма нищо по-привързано към рутината от тялото
Динамична сила и статична сила
Освобождаване от глупостта
Божественото е завоалирано от материалната природа
Съществува голям набор от детерминизми
Разлика между съзнание и физическа природа
Трудът е добра дисциплина
Истинското себеотдаване предполага вътрешна приобщеност
Коментари върху Глава 3…………..69
Невидимите светове
Условията – вяра, искреност и преданоотдаденост
С истинската вяра нямаше да има нищо невъзможно
Емоция витална и психическа
Коментари върху Глава 4……………..79
Парите да се поставят в служба на Божественото
Някои хора притежават силата да привличат пари
Кога правенето на купчина води до появата на дупка
Не водете „двойствен живот“
Ние не сме тук за лесни неща
Парите сами по себе си са универсална сила
Всички божествени сили са проявени тук и тук са деформирани
Власт, пари и секс: трите главни препятствия в земния живот
Взаимозависимост между индивида и колектива
Вместо да бягаме, да задействаме силата, която може да надвива
Коментари върху глава 5………………….89
Някои хора винаги вземат своите желания за нужди
В крайна сметка, човек не се нуждае от много
Дали импулсът идва от Майката?
Нещо, което знае и е много тихо
Бих ли направил това пред Майката?
Ако си спомняхте, без да нарушавате концентрацията, щяхте да иг-
раете по-добре
Мантрата ще ви споходи спонтанно в трудна минута
Намерението ви в действието да е да служите на Божественото
Слабостите могат да бъдат понесени и изцерени от Божественото
Коментари върху глава 6……………98
Истинната йерархия и окултна йерархия
Трите аспекта на Божествената Майка
Първи януари 0000
Нещо, което може да бъде преживяно, но не и описано
Коментари върху глава 6 (продължение)……. 102
Много на брой Кали, една от друга по-ужасни
Кали, която се грижи за земята
Разликата между аватар и вибхути
Саччидананда зад всички останали състояния на съществуване
Получаване на силата на Божествената воля, без да се напуска тялото
Единственото, което човек следва да прави, е да се подготви
Коментари върху глава 6 (продължение)…………. 109
В обител на прекрасното Красавицата ще остане
Махасарасвати: най-младата от четирите могъщества
Вложете съзнание в клетките на ръцете си
Който по природа е щедър и великодушен, той не е нещастен
Част ІІІ
Коментари на Майката от 1954 год.
Коментари върху Глава 1……………… 115
Виталът, обърнат изцяло към Божественото, е като воин
Сътрудничеството на нисшия витал е нужно за трансформацията
Благодатта работи за реализацията на истината
Хората настояват Божественото да изпълни техните условия
Само най-висшата супраментална сила може да преодолее съпроти-
влението в материята
Супраменталното присъствие в същината на всяко нещо
Ако човек е искрен в своето себеотдаване, той е щастлив
Всевишният изисква да ѝ се отдадете, но не ви заставя да го правите
Възприемчивост само за Божествената сила
Предлагане на храната пред Божественото
Щастието е резултат от съвършена искреност
„Върховната благодат ще действа само в условията на светлина и истина“
Вие сами се отвръщате от благодатта
Коментари върху Глава 2………………. 131
Божественото и шакти
Йога мая
Докато нисшата природа е активна, личното усилие е наложително
Страхът да се говори правдиво
Хората започват да мислят, само когато говорят
Контрол на речта
Опит на Майката с физическия ум
Божественото е това, което осъществява садханата в съществото
Себеотдаване, себе-посветеност и преданоотдаденост
Коментари върху Глава 3…………… 141
Грешките, извършени от незнание и грешките, направени съзнателно
Усетът на Божественото за справедливост не е като на хората
За успеха се заплаща скъпо
Асурът знае, че го очаква край
Ментална арогантност
Грешките, направени от Бог… аз не бих направил!
Благодатта превръща трудностите във възможности
японският войник
Коментари върху Глава 4……………………. 149
Виталните сили имат особено силно влияние върху парите
Контрол върху силата на парите
Поставете парите в служба на божественото дело
Парите са чиста условност
Разтваряне в Божественото и освобождаване от егото
Колко абсурдни са тези себични хора
Бъдете напълно индивидуализирани
Докато не съществува, човек не може да даде нищо
Сковаността на тялото е все още нужна
Сливане на тялото с Божественото
Организирайте всичко около психическия център
Целта на възпитанието е формирането на индивидуалност
Човек носи в себе си светлината и сянката
Човек е свикнал с противоречията
Коментари върху глава 5……………. 166
Динамично отъждествяване
Липсата на упование в божествената благодат
Вселената е игра на Божественото
Спортът в ашрама
Ако вие сте тук, то е заради специална причина
Коментари върху глава 6…………………… 172
Ишвара-шакти и Пуруша-Пракрити
Тройственият свят на неведение
Идоли и присъствието в тях
Мадам Дейвид-Нийл и мисъл-формата на един махатма
Хора, измъчвани от техните собствени мислеформи
Атмосферата, създавана от сексуалните желания
Какво правят мислеформите, когато човек е пред Майката
Коментари върху глава 6 (продължение)………… 181
Махалакшми и опияняващата сладост на Божественото
Начинът на виждане на нещата на вселенската Махешвари
Махасарасвати, богинята на съвършенството
Материалната вселена е еманация на прогресивна реализация на
Всевишния
Абсолютен детерминизъм и свобода
Стремежът на върховното съзнание може да промени детерминизъм
Всичко се свежда до благодатта
Божественото усеща ли болка и страдание подобно на нас?
Трансформиране на мрачните вибрации във вибрации от светлина
Действие на съзнанието-за-истина в материалния свят
Кали и Махашакти
Коментари върху глава 6 (продължение)………..190
Персоналността ананда дойде на земята
Нужно е човешко същество, подобно на супер-Парсифал
Клетките, които са способни да вибрират при контакта с
божествената радост, са на пътя към безсмъртието
Светът се пресъздава всеки миг
От окултна гледна точка ашрамът е селекция
„О, Майката ще го направи вместо мен“
Преди в ашрама беше много стриктно, а сега не, защо?
„Аз правех садханата за тях, през цялото време“
Първи контакт на Майката с „Гита“
Да имате интензивното намерение да влезете в контакт със себе си
Не се опитвайте да съдите Божествената Майка с малкия си земен ум
Аскетичната дисциплина раздува и укрепва гордостта
Огромна помощ за тялото на Майката
Йога на спускането
Действието е за този свят
Част ІV
Приложение
Разяснение на някои понятия в „Майката“………… 204
Учението на Шри Ауробиндо и метод на садхана… 209
Откъс от „САВИТРИ – легенда и символ“….. 213
Речник на термините………. 228
Забележки върху текста…………… 233

ЧАСТ І

1

Има две сили, и само те могат да постигнат, в своето съедине­ние, грандиозното и трудно нещо, което е целта на нашето усърдие – устойчив и непоклатим стремеж, що зове отдолу, и върховна Благодат отгоре, която отгова­ря.

Но върховната Благодат ще действа само в условията на Светлина и Истина; тя няма да действа в условия, натрапени ѝ от Лъжата и Неведението. Защото, ако се поддаваше на иска­ния­­­­та на Лъжата, това щеше да осуети нейното предна­зна­чение.

Това са условията на Светлината и Истината, единстве­ните условия, при които най-висшата Сила ще се спусне; и само и единствено всевишната супраментална[1] Сила, която се спуска отгоре и отваря отдолу, е в състояние победоносно да борави с физическата Природа и да анихилира нейните трудности… Тряб­ва да е налице тотално и искрено себе­отдаване; трябва да е налице себеразкриване изключи­телно и само пред божествена­та[2] Мощ; трябва да е налице постоя­нно и интегра­лно избиране на Истината, що се спуска, постоян­но и интегрално отхвърляне на лъжата на ментал­ните, витал­ните и физически Сили и При­вид­ности, които все още ръководят земната Природа.

Себеотдаването трябва да е тотално и да обхваща всич­ки части на съществото. Не е достатъчно психическото[3] да от­клик­­ва и висшият ментал да приема или дори вътрешният витал[4] да се подчинява, а вътрешното физическо съзна­ние да усеща влия­ние­то. Не бива да има в нито една част от съще­ство­то, нито дори в най-външната, нищо, което да се спотайва, ни­що, което да се прикрива зад съмнения, обърка­ност, претекст, нищо, което да се бунтува или да се отказва.

Ако част от съществото се отдава, но друга се спотайва, следва своята насока или поставя свои собствени условия, то всеки път, щом това се случва, вие сами отблъсквате божестве­ната Благодат от себе си.

Ако зад своята преданост и себеотдаденост прикривате своите желания, егоистични искания и витални настоява­ния, ако заменяте с тях истинската устременост или ги смесвате с нея и се опитвате да ги наложите на Божестве­ната Шакти[5], тогава няма смисъл да зовете божествената Благодат да ви трансформира.

Ако отваряте себе си от една страна или в една своя част за Истината, а от друга страна непрекъснато разтваряте пор­­­ти­­­те за враждебните сили, безполезно е да се надявате, че божествената Благо­дат ще пребъде с вас. Трябва да дър­жи­те храма чист, ако искате да настаните в него живото Присъс­т­вие.

Ако всеки път, когато Мощта се намесва и довеж­да Исти­на­­­та, вие я загърбвате и отново привличате лъжа­та, която е била пропъде­на, то не божестве­ната Благодат следва да вините, че ви е под­ве­ла, а лъжливост­та на личната си воля и несъвършен­ството на своето себеотдаване.

Ако вие апелирате към Истината и наред с това нещо във вас избира онова, което е лъжовно, невежо и небожествено, или дори просто е несклонно да се откаже цялостно от него, то винаги ще бъдете открити за атака и Благодатта ще се отдръп­ва от вас. Уловете първо в себе си това, което е лъжли­во или не­прогледно, и упорно го отхвърляйте, тогава само сте способни с право да зовете божествената Мощ да ви транс­формира.

Не си въобразявайте, че може да се позволи на истина и на лъжовност, на светлина и тъмнина, на себеотдаденост и себе­любие да съжителстват в дома, отдаден на Божестве­ното. Трансфор­ма­цията трябва да е интегрална и интеграл­но поради това отхвърлянето на всичко, което ѝ се противи.

Отхвърлете фалшивата представа, че божествената Мо­щ ще стори и е длъжна да направи всичко вместо вас по ваше искане, макар и да не съблюдавате условията, пове­лени от Всевишния. Направете своята отдаденост истинна и пълна, тогава само ще да бъде всичко друго сторено за вас.

Отхвърлете също и лъжливото и вяло упование, че боже­стве­­­­­­­ната Мощ ще стори даже себеотдаването вместо вас. Все­виш­­ният изисква да ѝ се отдадете, но не ви заставя да го правите: вие сте свободни всеки миг, докато не стане транс­фор­­­мацията безвъзвратна, да отхвърляте и да отричате Божестве­ното или да отмените своята отдаденост, ако сте готови да по­не­сете духовното послед­ствие. Вашето себе­отда­ване следва да е сторено от вас самите и свободно; това трябва да е себеотдаването на живо същество, не на инертен автомат или механичен инстру­мент.

Инертната пасивност непрекъснато се бърка с реалната отдаденост, но от инертна пасивност нищо истинно и мощно не може да се появи. Именно инертната пасивност на физи­ческата Природа я оставя на произвола на всякакво сумрачно или небожествено влияние. Доволно, крепко и отзив­чиво послуша­ние се изисква, за да работи Божестве­на­та Сила, покорността на озарения следовник на Истината, на вътрешния Воин, който се сражава с лъжа и непрогледност, на предания служител на Божественото.

Това е вярната нагласа и само онези, които могат да я заемат и да я поддържат, и да крепят вяра несломима от обез­сър­чения и трудности, ще преминат изпитанието по пътя към върховната победа и грандиозната трансмутация.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Край на глава 6

Ако желаете тази трансформация, поставете се в ръцете на Майката и нейните Могъщества без възражение и съпротива, и я оставете да върши безпрепятствено работата си във вас. Три неща ви трябват, съзнание, пластичност, безрезервна предано­отдаденост. Понеже трябва да сте съзнателни в своите ум и душа и сърце и живот и в самите клетки на своето тяло, да долавяте Майката и нейните Могъщества и тяхното функцио­ни­ране; понеже, макар тя да може да върши работата си във вас дори при цялата ви непрогледност и в безсъзнателните ваши части и движения, никак не е същото, когато вие сте в пробу­дена и живителна взаимност с нея. Цялата ви природа трябва да е пластична за нейното докосване, – неоспорваща, както самодостатъчният ум невежа пита и се усъмнява и разисква и е врагът на своята просвета и промяна; ненастоя­ваща на собстве­ни­те си движения, както виталът в човека настоява и упорно противопоставя неуправляемите си желания и недобро­желателство на всякакво божествено влияние; не препят­стваща и окопала се в недееспособност, инерция и тамас, както човешкото физическо съзнание препятства и, държейки се за приятното в дребнавост и неосветеност, надава вик срещу всеки допир, който обезпокоява бездушната му рутина или притъпената му леност или вцепенена дрямка. Безрезервната преданоотдаденост на вътрешното и външното ви същество ще внесе тази пластичност във всички части на вашата природа; съзнанието ще се пробуди навсякъде във вас посредством непре­късната отвореност за Мъдростта и Светлината, Силата, Хармонията и Красотата, Съвършенството, които се изливат свише. Даже тялото ще се пробуди и ще съедини най-сетне своето съзнание, повече не под прага на усещане, със супрамен­тал­ната свръхсъзнателна Сила, ще усеща всички нейни мощно­сти да проникват отгоре и отдолу и от всичките страни и ще тръпне от всевишната Обич и Ананда.

Но бъдете нащрек и не се опитвайте да разберете или да съдите Божествената Майка с малкия си земен ум, който обича да подлага дори нещата извън неговия обсег на своите норми и стандарти, ограничените си разсъждения и грешни впечат­ле­ния, своето бездънно агресивно неведение и своето жалко само­у­ве­рено познание. Човешкият ум, затворен в тъмницата на полуосветената си непросветност, не може да следва много­стран­­ната свобода на стъпките на Божествената Шакти. Бързи­на­та и сложността на нейните проницателност и действие изпре­варват неговата препъваща се способност да разбира; мерилото на нейното движение не е негово мерило. Зашеметен от скорострелната промяна на многото различни нейни персо­нал­ности, нейното създаване на ритми и нейното разрушаване на ритми, нейните ускорения на скоростта и нейните забавя­ния, нейните вариращи подходи за справяне с проблема на един или на друг, нейното подемане и изоставяне сега на този ход, а после пък на онзи и сбирането им ведно, той не ще да разпознае пътя на Върховното Могъщество, когато кръжи и се носи нанагоре през лабиринта на Невежеството към неземна Светлина. Отворете по-скоро душата си за нея и се радвайте да я усещате с психическата си природа и да я виждате с психи­ческото зрение, които единствени откликват непосред­ствено на Истината. Тогава Майката сама ще озари посредством присъщите им психически елементи вашите ум, сърце и живот и физическо съзнание, и ще разкрие също тъй пред тях своите начини на действие и своята природа.

Избягвайте също и грешката на изискването на ума невеж пред Божествената Мощ да действа винаги според наши­те недодялани повърхностни представи за всезнание и всемо­гъ­ще­ство. Понеже умът ни иска настоятелно да бъде впечатляван на всяка крачка от чудотворна ловкост и лесен успех и заслепя­ващ блясък; иначе не може да повярва, че тука е Божественото. Майката борави с Невежеството на терена на Невежеството; тя е слязла в него и не е цялата във висините. Отчасти тя забулва и отчасти разбулва знанието си и своето могъщество, често ги отдръпва от своите оръдия и персо­нал­ности, и следи внимател­но, за да сумее да ги трансформира по пътя на търсещия ум, пътя на устременото психическо, пътя на сражаващия се витал, пътя на окованата и страдаща физическа природа. Налице са обстоятелства, които са били положени от Върховна Воля, налице са множество заплетени възли, които трябва да се разхла­бят и не могат да се разсекат надве. Асур и Ракшаса държат тази еволюираща земна природа и трябва да бъдат посрещнати и надвити при техните условия в техните собствени продължително владяни сфери на влияние и компетентност; човекът в нас трябва да бъде воден и подготвен да надмине собствените си ограничения, и е твърде слаб и непрогледен, за да бъде вдигнат отведнъж във форма далеч отвъд самия него. Божественото Съзнание и Сила са тук и правят всеки миг нещото, което е необходимо в усло­вията на мъките родилни, предприемат винаги стъпката, която е отсъ­де­на, и формират насред несъвършенството онова съвършен­ство, което ще да бъде. Но само когато свръхразумът[6] се е спуснал във вас, само тогава тя може да борави директно като супраменталната Шакти със супрамен­тални природи. Ако следвате ума си, той няма да познае Майката, дори когато тя е проявена пред вас. Следвайте душата си, а не ума си, душата си, която откликва на Истината, не ума си, който се улавя за привидности; доверете се на Божестве­ното Могъщество и то ще освободи богоподобните елементи във вас и ще формира всичко в израз на Божествена Природа.

Супраменталната промяна е нещо повелено и неминуемо в еволюцията на земното съзнание; понеже въздигането му не е приключило и умът не е последния му връх. Но за промяната да може да настъпи, да приеме форма и да устои, е нужен зов отдолу с волята да разпознае, а не да отрече Светлината, когато тя се появява, и също тъй е нужно одобрението на Всевишния отгоре. Движещата сила, която посредничи между одобрението и зова, е присъствието и могъществото на Божествената Майка. Майчиното могъщество, а не някакво човешко усърдие и тапася, може само да отстрани капака[7] и да разкъса покрива­лото и да придаде форма на вместили­ще­то и да привнесе в този свят на тъмнина и лъжа и смърт и теглила Истина и Светлина и Живот божествен и Ананда на безсмъртността.


[1] Супраментална сила – Съзнанието-Истина, най-висшето божестве­но съзна­ние и сила, действащо във вселената.

[2] Божественото – върховната Истина, Всевишното Битие, от което всичко се е породило и в което всичко е.

[3] Психическо същество – еволюиращата душа на индивида, божестве­ната частица в него, която се развива от живот в живот, растейки чрез натрупания опит, докато стане напълно съзнателно същество.

[4] Витал – жизнената природа, изградена от желания, усещания, чувства, страсти, енергии за действие, реакции на душата на желанията в човека.

[5] Шакти – Енергията, Силата, Волята, Мощта на Всевишния, която изразява себе си в делата на Природата.

[6] Supermind – Истина-Съзнание

[7] „Лицето на Истината е закрито с ослепителен златен капак”, Иша Упанишад, в превод на Шри Ауробиндо. Златният капак, the golden lid, е разделителната линия между висшата и нисшата полусфери на съзнание, parārdha и aparārdha. Висшата полусфера е изградена от Сат, Чит, Ананда, Махас (супраменталът), а нисшата от ум, живот и Материя. Б. пр.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: