„Синтезът на йога“ 1

synthesis1„Синтезът на Йога“ е един от най-големите трудове на Шри Оробиндо.

В тази книга авторът ни запознава с основите на неговата Интегрална Йога, давайки нов мощен тласък в направлението на тази древна дисциплина. Като ни превежда през класическите школи по Йога, той ясно показва, че това всъщност е един вид психологическа наука, възможно най-дълбоката и обширна психология за човека, за неговото устройство и развитие, а не някаква дисциплина, откъсната от живота.
Книгата е с огромна стойност за всички, които се интересуват или средват някаква йогическа традиция, но също би била много полезна и за всички, които се интересуват от човека и от неговата природа.

издател Шамбала, декември 2012

Превод от английски: Любомир Димитров

„Откъм правилната гледна точка за живота и Йога, целият живот представлява съзнателна или подсъзнателна Йога. Защото с този термин имаме предвид едно методично усилие за себеусъвършенстване чрез изразяването на скритите възможности спящи в съществото и – най-висше условие за победа в това усилие – единство на човешкия индивид с универсалното и трансцендентното Съществуване, което виждаме частично изразено в човека и в Космоса. Но целият живот, когато погледнем зад привидностите, представлява една необягна Йога на Природата, която се опитва в съзнанието и подсъзнанието да реализира своето съвършенство в един непрекъснато разширяващ се израз на нейните все още нереализирани възможности и да се обедини със собствената си божествена реалност. В човека, нейния мислител, тя за пръв път на Земята изобретява самосъзнателни средства и волеви методи на действие, чрез които тази велика цел може да бъде достигната по-бързо и по-могъщо. Йога, както казва Свами Вивекананда, може да бъде считана като средство за сгъстяване на нечия еволюция в един-единствен живот или в няколко години, или дори няколко месеца от телесното съществуване. Дадена система на Йога, тогава, не може да бъде нищо повече от един подбор или сгъстяване в по-тесни, но по-енергични форми на интензивност, на общите методи, които вече се използват свободно, широко, в едно бавно движение, с видимо по-разточително пилеене на материала и енергията, но с по-пълно комбиниране от великата Майка в нейния обширен възходящ труд. Това е гледището за Йога, което единствено може да формира базата за един здрав и рационален синтез на йогическите методи. Понеже тогава Йога престава да изглежда нещо мистично и ненормално, което няма връзка с обикновените процеси на светската енергия или с целта, който тя преследва в нейните две велики движения на субективно и обективно себеосъществяване; тя се разкрива по-скоро като едно интензивно и изключително използване на сили, които тя вече е проявила или прогресивно организира в нейните по-малко издигнати, но по-общи операции.“ (из „Синтезът на Йога“)

‎“Процесът на интегралната Йога има три етапа, действително не остро разграничени и обособени, но в определена степен последователни. Трябва да е налице, първо, усилието към едно минимално и първоначално и отварящо себенадминаване и контакт с Божественото; после, приемането на това, което надминава, това, с което сме постигнали общение, в нас самите за трансформирането на цялото ни съзнателно същество; и накрая, оползотворяването на нашата трансформирана човешка природа като божествен център в света. Докато контактът с Божественото не е установен в някаква значителна степен, докато няма някаква степен на постоянно отъждествяване, sāyujya, елементът на лично усилие нормално трябва да преобладава. Но в степента, до която се затвърждава контакта, садхакът трябва да става съзнателен, че една друга сила различна от неговата, сила надминаваща неговия егоистичен стремеж и капацитет, работи в него и на тази Сила той се учи прогресивно да подчинява себе си и да предава на нея отговорността за неговата Йога. Накрая неговата воля и сила стават едно с висшата Сила; той ги слива в божествената Воля и нейната трансцендентна и универсална Сила. Оттам-насетне той открива, че тя направлява нужната трансформация на неговото умствено, витално и физическо същество с една безпристрастна мъдрост и предвидлива ефективност, на която ревностното и користно его не е способно.“ (из „Синтезът на Йога“)

Advertisements
%d bloggers like this: