Книги

„МАЙКАТА“

от Шри Ауробиндо, с коментари на Майката

„Майката” е малка творба, третираща природата на усилието, което следовникът на Духа трябва да полага, както и действието на Божествените сили в света и техния труд за извисяването и трансформирането на човешкия живот. Това са вдъхновени химни с интензитет на мисълта, посветени на вярната нагласа, личното усилие и условията за спускането на Божествената благодат, на отношението към парите и труда, на Божествената Майка и нейните аспекти, действащи в света. Заедно с устните коментари на Майката, които със своята простота и прямота носят духовна сила и просвета, тази книга може да послужи като практическа психология на вътрешното себеоткривателство.

„Има две сили, и само те могат да постигнат, в своето съедине­ние, грандиозното и трудно нещо, което е целта на нашето начинание – устойчив и непоклатим стремеж, що зове отдолу, и върховна благодат отгоре, която отговаря.“

„Ако желаете тази трансформация, поставете се в ръцете на Майката и нейните могъщества без възражение и съпротива и я оставете да върши безпрепятствено работата си във вас. Три неща ви трябват: съзнание, пластичност, безрезервна себеотдаденост. Понеже трябва да сте съзнателни в своите ум и душа и сърце и живот и в самите клетки на своето тяло, да долавяте Майката и нейните могъщества и тяхното функциониране; понеже, макар тя да може да върши работата си във вас дори при цялата ви непрогледност и в безсъзнателните ваши части и движения, никак не е същото, когато вие сте в пробудена и живителна взаимност с нея. Цялата ви природа трябва да е пластична за нейното докосване – неоспорваща, както самодостатъчният ум невежа пита и се усъмнява и разисква и е врагът на своята просвета и промяна; ненастояваща на собствените си движения, както виталът в човека настоява и упорно противопоставя неуправляемите си желания и недоброжелателство на всякакво божествено влияние; непрепятстваща и окопала се в недееспособност, инерция и тамас, както човешкото физическо съзнание препятства и, държейки се за приятното в дребнавост и неосветеност, надава вик срещу всеки допир, който обезпокоява бездушната му рутина или притъпената му леност или вцепенена дрямка. Безрезервната отдаденост на вътрешното и външното ви същество ще внесе тази пластичност във всички части на вашата природа; съзнанието ще се пробуди навсякъде във вас посредством непрекъсната отвореност за мъдростта и светлината, силата, хармонията и красотата, съвършенството, които се изливат свише. Даже тялото ще се пробуди и ще съедини най-сетне своето съзнание, повече не под прага на сетивност, със супраменталната свръхсъзнателна сила, ще усеща всички нейни мощности да проникват отгоре и отдолу и от всичките страни и ще тръпне от всевишната обич и ананда..“

„Супраменталната промяна е нещо повелено и неминуемо в еволюцията на земното съзнание; понеже въздигането му не е приключило и умът не е последният му връх. Но за да може да настъпи промяната, да приеме форма и да устои, е нужен зов отдолу с волята да разпознае, а не да отрече светлината, когато тя се появява, и също тъй е нужно одобрението свише на Всевишния. Силата, която посредничи между одобрението и зова, е присъствието и мощта на Божествената Майка. Майчината мощ, а не какво да е старание и тапася на човека, може само да отстрани капака и да разкъса покривалото и да придаде форма на вместилището и да привнесе в този свят на тъмнина и лъжа и смърт и теглила Истина и светлина и живот божествен и ананда на безсмъртността.“

Издател Изток-Запад, ноември 2012

Превод от английски: Татяна Ташева

още за книгата

synthesis1

„Синтезът на йога“, том 1

“Синтезът на Йога” е един от най-големите трудове на Шри Оробиндо.

В тази книга авторът ни запознава с основите на неговата Интегрална Йога, давайки нов мощен тласък в направлението на тази древна дисциплина. Като ни превежда през класическите школи по Йога, той ясно показва, че това всъщност е един вид психологическа наука, възможно най-дълбоката и обширна психология за човека, за неговото устройство и развитие, а не някаква дисциплина, откъсната от живота.
Книгата е с огромна стойност за всички, които се интересуват или средват някаква йогическа традиция, но също би била много полезна и за всички, които се интересуват от човека и от неговата природа.

издател Шамбала, декември 2012

Превод от английски: Любомир Димитров

още за книгата

lotus

e-book

Отвъд човека като вид - живот и дело на Шри Оробиндо и МайкатаИзбрани глави от книгата на Жорж Ван Фрекем

„Отвъд човека като вид – живот и дело на Шри Ауробиндо и Майката“

„Beyond Man – Life and Work of Sri Aurobindo and the Mother“

Georges Van Vrekhem, HarperCollins India, 1997

Превод от английски: Татяна Ташева

„Визията на Шри Ауробиндо“ (глава 7)

„Дванадесет дни на мълчание“ (глава 19)

„Златният ден“ (глава 20)

„Корабът от Новия свят“ (глава 21)

„Правейки невъзможното възможно“ (глава 22)

„Две стаи“ (глава 23)

Новата утопия: Ауровил“ (глава 25)

Мисли и афоризми, Шри ОробиндоМисли и афоризми, с коментарите на Майката

Шри Оробиндо

„Промените, които виждаме днес, са интелектуални, морални, физически в своя идеал и намерение – духовната революция изчаква своя час и междувременно създава вълни тук и там. Докато не дойде тя, смисълът на другите не може да бъде разбран, а до тогава всички обяснения на настоящите събития и прогнози за бъдещето на човека са напразни неща. Понеже нейната природа, сила, случване са това, което ще определи следващия цикъл на човечеството ни.“

„Европа се гордее със своята практическа и научна организация и ефикасност. Аз чакам докато организацията й стане съвършена, тогава едно дете ще я разруши.“

„Не се отблъсквай от уродливостта на света, той представлява ранена отровна змия, която с гърчене се плъзга към една предопределена смяна на кожата и съвършенство. Изчакай, защото залогът е божествен, и от тази низост Бог ще се подаде брилянтен и възтържествуващ.“

Шри Оробиндо ни казва, че човекът е преходно същество, и че от цялото страдание на света ще се подаде едно същество от светлина, способно да проявява Божественото.
Така, всички тези, които не са удовлетворени от света, така както го знаем, знаят, че техният стремеж не се издига напразно и че светът се променя.
Ако отдаването и усилието са придружени с аспирация, нещата ще се движат по-бързо.

издател Шамбала, юли 2011

Превод от английски: Любомир Димитров

още за книгата

Човешкият цикълЧОВЕШКИЯТ ЦИКЪЛ

Шри Оробиндо

Тези идеи вероятно ще провъзгласят тенденцията си първо във философията, в психологическото мислене, в изкуството, поезията, рисуването, скулптурата, музиката, в главната идея на етиката, в прилагането от мислителите на субективни принципи в социалните въпроси, дори може би, макар това да е рисковано усилие, в политиката и икономиката, тази твърда неподатлива земна материя, която най-много се съпротивлява на всичко освен на едно грубо утилитарно отношение.
Ще има нови неочаквани разклонения в науката, или поне изследвания… Ще бъдат направени открития, които изтъняват стените между душа и материя; ще има опити да се продължи точното знание в психологическите и психическите царства с реализирането на истината, че и те си имат свои собствени закони, които са различни от физическите, но не по-малко закони просто защото убягват на външните сетива и са безкрайно пластични и фини.
Религията ще се постарае да отхвърли тежкото си туловище от мъртвите наслоения на миналото и да възстанови силата си в изворите на духа.
Това са сигурни знаци, ако не на нещото, което ще бъде, то поне на една огромна възможност за него, на едно усилие, което със сигурност ще бъде направено, може би на един друг стремеж с по-широк размах и по-добре надарен интелект, способен не само да чувства, но и да разбира Истината, която търси да бъде чута.
Издател Шамбала, януари 2011
Превод от английски: Любомир Димитров

още за книгата

Sri Aurobindo or the Adventure of ConsciousnessШри Оробиндо, или авантюрата на съзнанието

Сатпрем

В центъра на тази книга, преведена на множество езици и нееднократно преиздавана, е животът и делото на духовния Учител, на индийския мислител и писател – основоположник на интегралната йога, Шри Оробиндо Гхош (1872-1950), посветил се на уникално изследване на съзнанието и еволюцията на човека. „Предава се познанието, мъдростта е непредаваема“ – тези думи на един от малцината Озарени са своеобразен ключ за неговото послание към следовниците. Познанието се добива, а мъдростта се постига: чрез себеотдаване и духовно дирене, чрез проникване в онези нива на съзнанието, които извеждат към абсолютната свобода и недосегаемост за ограниченията и несъвършенствата на земното битие. „Шри Оробиндо или авантюрата на съзнанието“ е от произведенията-мостове към ХХI-вото столетие, които подготвят човека за същинското му призвание – разгръщане на съзнанието отвъд общоприетите измерения и прекрачване в територии, където духът е властелин и върховен повелител.

Издател Факел Експрес, 2007 – 2 преработено издание, 1999 – първо издание, Хемус
Превод от френски: Иван Пастухов

още за книгата

Мер, или новият видМер, или новият вид

Сатпрем

Пондешери Ауровил… Шри Ауробиндо – Мер… Тези имена за доста хора имат конкретно, но и дълбоко символично езотерично значение. Все повече нараства в света интересът към обаятелното дело на Шри Ауробиндо (1872-1950) и Мер (1878 -1973), посветили живота си на пробуждането на цялото човечество за висшите измерения на Истината и за Космичната любов. Независимо от особената терминология, използвана от автора на книгите за французойката Мер – Сатпрем, фактите от нейния живот са изключително интересни и полезни за всекиго, който би се замислил за същността и бъдещето на общочовешката еволюция. С богата фактология и точно рационално обяснение са изложени последователно и методично много подробности от начина на Мер да възприема еволюционните процеси при одухотворяването на материята в индивидуалното човешко тяло (божествения материализъм). Описаните етапи от нейния живот-подвиг говорят за изключителна прозорливост на ума и невероятна сила на волята, за да се доближи обикновеният ни човешки свят към света на Истината (Супраменталния свят), където действат законите на Висшето съзнание и Светлината. Материята сама – по естествен път – се трансформира и преминава в по-висше еволюционно ниво. Всяка клетка е свързана със съответното си космично измерение и само от индивидуалното съзнание зависи съдбата на това чудно творение ЧОВЕКА.

Издател Факел Експрес, 2004
Превод от френски: Иван Пастухов

още за книгата

Мер или божественият материализъмМер, или божественият материализъм

Сатпрем

„Мер и аз, ние сме едно в две тела“

Шри Ауробиндо

Книга за живота на Мер, най-близката сътрудничка на Шри Ауробиндо, в която се поставя въпросът за бъдещето на нашата цивилизация.
Човечеството не е пред края на своята цивилизация, а само в края на един цикъл в геологически и палеонтологически смисъл. „Човекът е ПРЕХОДНО същество“, е казал индийският мъдрец Шри Ауробиндо. и именно този преход от човешкия вид към един друг вид е основният въпрос на епохата, в която живеем. Как може Човекът да осъществи прехода към новия вид? Каква е природата на подобна физическа трансформация, а от тук и въпросът каква е природата на самата материя, в която изглежда се движим в безкраен кръг.
Един интересен научен експеримент открива в дълбоките пещери на Мексико малки същества, наречени аксолотли, които векове наред живеят и се възпроизвеждат като ларви под калните води. При трансплантиране в друг вид среда те изведнъж се трансформират направо във възрастни саламандри, загубват хрилете и перките си и започват да дишат въздуха на повърхността. Как е възможна подобна внезапна промяна в друг вид? Какво става тогава със законите на аксолотлите? Ами ако някой „просветлен“ аксолотл предвидял следващата среда и опитал на собствената си плът да осъществи трансформацията, която се получава при живота в нея? И какво ако той открил, че материята не е това, което неговият вид мисли, че законите на живота не са тези, които те признават, че дори смъртта в крайна сметка не е нито живот, нито смърт, а отвъдна среда на един нов вид същества.
Тази изумителна опитност е тайната на Шри Ауробиндо и Мер. Защо те са напуснали телата си? Къде са те и какво се случва сега? А може би вече ТУК, на Земята има нещо ново, което се опитва да копае през нашите пластове кал и да ни изведе със силата си към един нов свят.

Издател Сарасвати, 2000
Превод от френски: Иван Пастухов

още за книгата

Advertisements

2 Коментари to “Книги”

 1. Iliyan Says:

  kade moga da nameria tezi knigi online?molia kajete mi

 2. zorata Says:

  Здравейте,

  Тези книги на български не са налични за свободно четене онлайн.

  Към този момент могат да се закупят като e-book на български следните книги: (например от http://www.helikon.bg/)
  Човешкият цикъл“ и „Мисли и афоризми, с коментарите на Майката„.
  От същия уебсайт (и от коя да е друга онлайн-книжарница) могат да се закупят също и останалите налични към момента книги: „Майката“ от Шри Ауробиндо с коментарите на Майката, „Шри Оробиндо или авантюрата на съзнанието“ от Сатпрем и „Синтезът на йога, том 1“ от Шри Оробиндо.
  Останалите 2 книги на Сатпрем (от трилогията „Мер„) са изчерпани и могат да се намерят по библиотеки и евентуално в антикварни книжарници. При мен има останали няколко бройки от „Мер или Божественият Материализъм“ на Сатпрем, ако някой желае екземпляр, нека ми пише на zazorjavane@gmail.com.

  Нека който желае да продаде или подари свое копие на някоя от тези книги, да остави тук свои координати!

  Почти всички книги от Шри Ауробиндо, Майката и Сатпрем са налични в няколко различни превода на руски за безплатно сваляне, например от http://satprem.ru/, http://www.aditi.ru/ – раздел Библиотека, http://www.aurobindo.ru/

  Всичко на английски от Шри Ауробиндо и Майката, както и от техни последователи, е достъпно за четене онлайн тук:http://www.motherandsriaurobindo.org/default.aspx – категория e-library.

  Книги на английски бих могла да ви изпратя по пощата или сами да си ги закупите от http://sabda.sriaurobindoashram.org/пълен каталог!
  Татяна


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: